Biblioteca Universității din Pitești

Bibliologie

Subiect Tematic: Bibliologie
Lucrări: 6398 lucrari in 6397 publicatii in 2 limbi
Subiecte
Parteneriate culturale Biblioteca imperială Documente digitale România Mass-Media Bibliotecă pedagogică - prezentare Bibliotecă - istoric Întrebări şi răspunsuri Activitate tipografică Comunism Inovaţii Bibliotecă comunală - activitate Controlul punctului de acces Bibliotecă publică - rol Bibliotecă publică Information technology Informare-documentare Moştenire culturală Servicii elelectronice Obiectul digital Biblioteci înlăţuite Patrimoniu cultural Calitatea serviciilor Cunoaşterea empirică Colecţii de muzică Resurse cu acces deschis Biblioteca Brukenthal Comunicare Biblioteca "Batthyaneum" - fond documentar Politici de resurse umane Misiune Teză de doctorat Istoria bibliotecilor Cronică Managementul drepturilor de acces Informaţia digitală Cunoaşterea prin observaţie Fundaţii culturale Colecţii speciale Manuscrise pirogravate Management informaţional Itinerarii culturale Cercetare psihologică Relaţii bibliografice Workshop internaţional Istoria tiparului Digitizare Cultura informaţională Literatură persană Academic institution Opportunities Portal Calculatorul şi biblioteca modernă Cercetare Dezvoltarea biblioteconomiei în statele în curs de dezvoltare Digitizarea Librarianship Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Fond documentar Carte tipărită Website Ştiinţă Recenzii Tipar Biblioteconomie internaţională Istorie recentă WebOPAC Bibliotecă publică - noi servicii Scientific output Bibliofilie Cultura informaţiei Contextul informaţional actual Soluţii informatice Plagiat Arhondologie Tehnici interdisciplinare Servicii de referinţă Personalităţi Carte 1931-1960 Statutul profesiei Comunicare ştiinţifică Xilografie Resurse electronice Diversitatea etno-culturală Educaţie extracuriculară Bibliotecile existente în Imperiu Paradigmă Evenimente culturale Bibliotecar cu studii superioare Marketingul serviciilor Documente istorice Personalităţi ale bibliologiei româneşti Chestionar "Importanţa sistemelor de comunicare în învăţământul superior" Serviciu bibliometric Cultura iraniană Rolul bibliotecilor în societatea multiculturală Istorie culturală Colecţii de biblioteci Drepturi de autor Biblioteca patriarhală Clasarea documentelor de patrimoniu Teorie şi practică Prezentări biografice Incunabule Biblioteca digitală Dezbateri profesionale Regăsirea informaţiei Managementul bibliotecilor şcolare Educaţia nonformală Bibliotecari şcolari - activitate Date despre Constantin Istrate Pagini de recitit Informatizare ISBD (International Standard Bibliographic Description - Descrierea bibliografică internaţională standard) Acces deschis Bibliografii Informaţie Bibliotecă - aniversare Federaţia Internaţională a Asociaţiilor şi Instituţiilor de Biblioteci Servicii bibliografice Biblioteca faţă în faţă cu beneficiarii ei Criză economică mondială Cărţi vechi Biblioteci digitale Profesori documentarişti Comunicarea resurselor informaţionale electronice Sistem de informare-documentare Cooperare bibliotecară regională Studii Informaţii Utilizatori Bibliotecar - provocările profesiei Confluenţe profesionale Profesia de bibliotecar Eseuri Biblioteca în societatea contemporană Domnitor român Analfabetism funcţional Control bibliografic universal Cititorii noştri, colaboratorii noştri Indexare (Biblioteconomie) Descriere bibliografică Accesul la informaţie pe suport electronic Competenţe Biblioteca Clasificarea Zecimală Universală Prezentări istorice în sens strict Înregistrări bibliografice tradiţionale Information literacy Biblioteci publice Descoperirea resursei CZU Factori biotici Documente multimedia Proiecte europene Persoane cu dizabilităţi Metamorfoze Invisible web Citations Documente electronice Istoria tiparului. Descoperirea modelelor de tipărire a cărţilor Mănăstirea Antim Biblioteci europene Bibliometrics Marketing social Publicații digitale Servicii Macarie Bibliografie naţională Legiuirea lui Caragea Educaţie nonformală Politica documentară Formate de schimb informaţional de informaţii Fond documentar - cercetare Biografii Patron Contemporary medicine Biblioteca Naţională a Austriei Arhive web UNIMARC Legile Web-ului Globalizarea informaţiilor Scanarea colecţiilor Biblioteca monastică Publicaţii periodice electronice Bibliologie fără frontiere Dezvoltarea site-ului web Biblioteci specializate Specialişti în bibliologie Bibliotecă virtuală Arhiva istorică Colecţii Formare profesională Donaţii Evaluarea relevanţei informaţiei Date descriptive Dezvoltare profesională Manuscriptorium Procesul cunoaşterii ştiinţifice Molitvenicul Marketing cultural Braşov Biblioteca Naţională a României Cultură românească Ştiinţa informării Bibliografii speciale Bibliotecă publică - comunitate Instituţii culturale Journals rank Lectura publică Informare Bunuri culturale Factori abiotici Istorie locală Procese psihice superioare Cultura română Publicații periodice digitale Brand Servicii informaţionale Educaţie Biblioteconomie Ergonomie Utilizatori cu dizabilităţi Anglia prea-modernă Imaginaţie-creativitate Achiziţie publică Hermeneutică Search strategies Abstracte Teze Telemedicină Bibliotecă particulară Conflict Colecţii de afişe Era digitală Istoria cărţii Sec. 19 Document digital Information resources Bibliologie Catalogare Communication Bibliotecă digitală Librarians Tehnologia informaţiei şi comunicării Revistă Tipuri de educaţie Engineering Politici guvernamentale Istorie Centre de informare şi documentare Ghid de conservare Resurse umane Servicii infodocumentare Google analytics Biblioteca faţă în faţă cu cititorii Sistem de instruire Biblioteci-Drept Tehnici de indexare Biblioteci. Organizare şi administrare Chestionar - produse oferite utilizatorilor Sec. 16 Arhivarea pe termen lung a publicaţiilor electronice Eveniment Comunitate Bibliotecă naţională Personal digital assistant Aniversări Carte veche Perenitate între istoric şi perspective Principii internaţionale de catalogare glosar Istoria presei Programe educaţionale Valori pierdute Uşa pocăinţei Lectură Bibliotecari Marketing Bibliotecă publică - schimbare Bibliografii de autori Expoziţii Lectura femeilor Indexare RAMEAU Drepturile de Copyright Homepage Bază de date bibliografice Management Bibliografia românească veche Informare în context Internet Cronica reconstrucţiei Societate contemporană Science visibility Conceptul de ştiinţă Fluxul universal al datelor şi telecomunicaţiile Audit public intern Science evaluation Carte electronică Biblioteci ale autorităţilor regionale. Biblioteci ale autorităţilor judeţene Search engines Stres Carte veche românească Bibliografie. Cataloage Secţie de artă Publicaţii periodice şi seriale Filologie Calitate Cărţi în limba rusă Tehnici de catalogare şi indexare Fişiere de autoritate Platformă e-Learning Journals Cronica ideilor Personalitate locală Nobilime Crearea site-ului Web Portal Web Personalităţi culturale româneşti Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării User Biblioteci şcolare - dezbatere Resurse Festival internaţional Acces la informaţii Asociaţia culturală Modelul FRBR Interdisciplinaritatea domeniului info-documentar Actualităţi Petrus Lombardus - Cartea Sentinţelor Biblioteca Sfântului Sinod Activitate editorială Transilvania Bibliotecă comunală - istoric Patriomoniu documentar românesc Patrimoniu Biblioteca Publică din Amsterdam Mori de hârtie Pagini Web Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Managementul informaţiei Biblioteca Mitropoliei Ţării Româneşti Imperiul Bizantin Documentare Biblioteci publice - comunitate Professional skills Personalităţi literare Enciclopedie Marketing de bibliotecă
Vă rugăm să schimbaţi parola