Biblioteca Universității din Pitești

Drept comercial

Subiect Tematic: Drept comercial
Lucrări: 684 lucrari in 683 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Economie România Relaţii internaţionale Carte veche < 1900 Europa Franţa Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Drept internaţional Uniunea Europeană Drept civil Finanţe internaţionale Manual universitar Jurisprudenţă Drept Carte veche Comemorări Drept administrativ Drept civil. Drept privat Dedicaţie şi autograful autorului Drept penal Comerţ Drepturile omului Drept. Jurisprudenţă Capital. Fonduri pentru producţie materială Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Doctrine Drept în general Finanţe Sec. 19 Fiscalitate Expertiză Tratat Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Afaceri Comerţ exterior. Comerţ internaţional Căsătorie Dreptul familiei Infracţiuni Codul civil Drept comercial Drept procesual civil Legislaţie comentată Dreptul muncii Relaţii economice internaţionale Concurenţă Proprietate Taxe. Impozite. Percepere de taxe Comerţ. Piaţă Contracte comerciale Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Impozite Transport. Circulaţie Protecţia proprietăţii Obligaţii Procedură judiciară Obligaţii (Drept civil) Drept financiar Drept fiscal Finanţe publice. Legislaţie financiară Executare silită Societate comercială Dreptul afacerilor Drept comercial internaţional Drept de autor artistic şi literar. Drept de autor Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Dreptul transporturilor Integrare economică Integrare europeană Legislaţie comercială Cooperare economică internaţională Garanţie Asigurare Piaţă de capital Mărci comerciale Comercianţi Doctrină Daune Dicţionar francez-englez Dicţionar englez-francez Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Contracte de drept civil care au un caracter comercial Ipotecă Creanţe Obligaţii comerciale Comerţ interior. Comerţ indigen Drept de proprietate Proprietate publică Instrumente de plată Privatizare Comunicări Acces liber la justiţie Dreptul la apărare Sancţiuni Accident de circulaţie Suspendare Contract de concesiune Acţiune în anulare Acţiune în anularea hotărârii Acţiune în anularea hotărârii arbitrale Principiile contradictorialităţii Taxe arbitrale Titlu de proprietate Constatarea nulităţii absolute Competenţă teritorială Legea nr. 85/2006, art. 36 Contract de prestări servicii Prescripţia dreptului la acţiune Constatarea nulităţii Codul civil, art. 1020-1021 Calitate procesuală activă Drepturile administratorului Drepturile lichidatorului Decretul nr. 167/1958 Reziliere Codul familiei Codul civil, art. 992-997 Codul civil, art. 1329 Capital social Procedura insolvenţei Cauţiune Codul de procedură civilă Sancţiunea nulităţii Bunuri Contract de leasing Legea nr. 31/1990, art. 132 Arbitrajul comercial Codul de procedură civilă, art. 137 alin. (1) Codul de procedură civilă, art. 304 pct. 3 şi 9 Decizia nr. 1416 din 13 mai 2009 Legea nr. 31/1990, art. 218 Procedura de judecată Instanţă competentă Nediscriminare Principiul neretroactivităţii legii Executare abuzivă Criterii de delimitare a tipologiei Definiţia garanţiei independente Delimitarea garanţiei independente Garanţia independentă Solidaritate pasivă Tipologia de garanţie Insolvenţă Remuneraţie Bancă domiciliatară Sancţiune aplicabilă Confiscare Obligaţia de plată Dividende Poprire Societate pe acţiuni Legea nr. 85/2006, republicată, art. 16 alin. (1) Bunurile soţilor Credit bancar Radiere Rambursare Cesionarea pachetului de acţiuni Nulitate Garanţie bancară Cererea şi oferta de capital Dobândirea Garanţia reală mobiliară Tranzacţiile cu valori mobiliare Autorizarea prealabilă Oferta publică de cumpărare Oferte publice internaţionale Dreptul comerţului internaţional Clauze contractuale Confidenţialitate Competenţa teritorială Contract de locaţiune Nulitatea absolută Legea nr. 31/1190, art. 192 Decretul 167/1958 Procedura reorganizării judiciare Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei Contract de credit Suspendarea judecăţii Constitiţionalitatea legilor Garanţii reale mobiliare Codul de procedură civilă, art. 67 Codul de procedură civilă, art. 68 H.G. nr. 995/2005 Legea nr. 10/1995, art. 13, art. 21 Decretul nr. 167/1958, art. 3 Contract de asigurare Contract de asigurări Cuantum Legea nr. 136/1995, art. 28 Contract de asociere Legea nr. 31/1990, art. 222 alin. (1) lit. a) Clauza leonină Codul civil, art. 1513 Contract de brokeraj Contract de cesiune Contract de comision Codul de procedură civilă, art. 374 Legea nr. 190/2004 O.U.G. nr. 64/2005 Contract de credit bancar Garanţi Prezumţia de solidaritate Cauţiune reală Codul civil, art. 969 Dobânzi Contract de distribuţie Contract de mandat Clauză penală Contract de închiriere Codul civil, art. 970 Tacita relocaţiune Codul civil, art. 1110 Codul civil, art. 1113 Codul civil, art. 966-968 Decretul nr. 31/1954, art. 35 alin. (2)-(3) Legea nr. 31/1990, art. 54 Legea nr. 31/1990, art. 70 Legea nr. 31/1990, art. 143 Decretul nr. 167/1958, art. 8 Contract sinalagmatic Contract de societate Contract de vânzare-cumpărare Codul familiei, art. 30 Legea nr. 31/1990, art. 102 Legea nr. 99/1999 Codul civil, art. 1362 Codul civil, art. 1144 Codul civil, art. 1179 Legea nr. 193/2000, art. 4 Vânzare la licitaţie Vicii Decretul nr. 167/1958, art. 5 Decretul nr. 167/1958, art. 11 alin. (3) Codul familiei, art. 129 alin. (1)-(3) Codul comercial, art. 375 alin. (3) Codul civil, art. 948 pct. 2 Codul civil, art. 1536 Decizia nr. 1217 din 8 aprilie 2009 Faliment Rezoluţiune Codul de procedură civilă, art. 372 Codul fiscal, art. 42 alin. (1)-(2) Codul fiscal, art. 136 O.U.G. nr. 51/1998 O.U.G. nr. 95/2003, art. 3 O.U.G. nr. 95/2003, art. 6 Suspendarea executării hotărârii Actualizarea preţului Liberul acces la justiţie Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Stoparea calcului dobânzilor Încetarea de drept a contractului de muncă Dizolvarea societăţii Legea nr. 351/2004 Coproprietate Plata compensatorie Drept fundamental Acte juridice frauduloase Dobândirea ilicită a averii Privatizarea societăţilor Executarea creanţelor Facilităţi acordate întreprinderilor mici Facilităţi acordate întreprinderilor mijlocii Reorganizare judiciară şi faliment Declanşarea procedurii Licitaţie Vicii ascunse Certificatul de atestare a dreptului de proprietate Legea nr. 31/1990, art. 136 Legea nr. 26/1990, art. 5 alin. (1) Legea nr. 31/1990, art. 101 alin. (1), (2) Acţiuni pe piaţa de capital Legea nr. 31/1990, art. 79 Dreptul la dividende al acţionarului Legea nr. 31/1990, art. 67 Legea nr. 31/1990, art. 123 Repartizarea dividendelor Legea nr. 31/1990, art. 46 Legea nr. 31/1990, art. 48 Legea nr. 31/1990, art. 117 alin. (6) Legea nr. 31/1990, art. 132 alin. (3) Creanţă Legea nr. 85/2006, art. 138, art. 141 alin. (1) Suspendarea acţiunilor Decretul nr. 167/1958, art. 7 Litigii comerciale Contract de garanţie imobiliară Lichidator Termen de prescripţie Lichidator judiciar Măsuri asigurătorii Natura contractului Acţiune pauliană Codul muncii, art. 43 Atribuţiile judecătorilor Bilet de ordin neexecutat O.G. nr. 32/1997 Codul civil, art. 1073-1090 O.U.G. nr. 115/2001 Drepturile consumatorului Obligaţiile comerciantului Legea nr. 137/2002, art. 12 alin. (5) Legea nr. 137/2002, art. 39 Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Codul civil, art. 975 Legea nr. 509/2002, art. 1 alin. (2) Legea nr. 509/2002, art. 5 Răspundere civilă Prescripţia dreptului O.U.G. nr. 51/1998, art. 13 alin. (5) Decretul nr. 167/1958, art. 16 alin. (1) lit. a) Decizia nr. 1148 din 3 aprilie 2009 Nulitatea gajului comercial Dizolvare prin faliment Legea nr. 314/2001 Legea nr. 428/2002 Decretul nr. 167/1958, art. 7 alin. (3) Răspundere contractuală Codul civil, art. 1000, alin. (1) Codul de procedură civilă, art. 379 Acţiune în daune Regulament de transport Despăgubire Anularea garanţiei Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Abuz de minoritate Legea nr. 31/1990, art. 233 Legea nr. 31/1990, art. 55 Legea nr. 31/1990, art. 75 Legea nr. 31/1990, art. 197 alin. (3) Legea nr. 31/1990, art. 222 Drepturile acţionarilor Legea nr. 31/1990, art. 72 Legea nr. 31/1190, art. 73 alin. 1 şi 2 Lipsa capacităţii de folosinţă Societate comercială pe acţiuni Legea nr. 31/1990 art. 226 alin. (1) lit. c) Legea nr. 31/1990 art. 226 alin. (2)-(3) Legea nr. 1/2005, art. 31 Legea nr. 31/1990, art. 137 alin. (3) Societate cooperatistă Legea nr. 1/2005, art. 6 alin. (1) lit. e) Societate cooperativă Legea nr. 31/1990, art. 125 Legea nr. 31/1990, art. 196 Legea nr. 31/1990, art. 197 Codul de procedură civilă, art. 331 Legea nr. 31/1990, art. 98 alin. (2) Decretul nr. 167/1958, art. 1 alin. (2) Legea nr. 31 /1990, art. 67 alin. (2) Decizia nr. 1609 din 26 mai 2009 H.G. nr. 391/1995 Spaţiu comercial Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Procedură în caz de faliment Insolvenţă comercială Codul comercial, art. 1 Legea nr. 64/1995, art. 7 Legea nr. 64/1995, art. 10 Legea nr. 64/1995, art. 11 Legea nr. 64/1995, art. 97 Decretul 167/1958, art. 7 Codul comercial, art. 374 Decretul nr. 167/1958, art. 3 alin. (1) Societăţi comerciale Răspundere limitată Contract de leasing imobiliar Contracte de comerţ internaţional Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Publicații EUTB Cursuri universitare IFR Bibliografie master FSED - Management Contabil și Informatică de Gestiune Bibliografie master FSED - Contabilitate Managerială și Audit Contabil
Vă rugăm să schimbaţi parola