Biblioteca Universității din Pitești

Drept comercial

Subiect Tematic: Drept comercial
Lucrări: 686 lucrari in 685 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Decretul nr. 167/1958, art. 16 alin. (1) lit. a) Ipotecă Privatizare Executarea creanţelor O.U.G. nr. 115/2001 Decretul nr. 167/1958, art. 7 Decretul nr. 31/1954, art. 35 alin. (2)-(3) Legea nr. 31/1990, art. 233 Codul de procedură civilă, art. 374 Drept comercial Legea nr. 31/1990, art. 54 Poprire Răspundere civilă Drept de autor artistic şi literar. Drept de autor Manual universitar Doctrine Acţiune în daune Codul civil, art. 992-997 Societate comercială Legea nr. 31/1990, art. 70 Bibliografie master FSED - Contabilitate Managerială și Audit Contabil Taxe. Impozite. Percepere de taxe Contract de asigurare Comerţ Licitaţie Sec. 19 Obligaţia de plată Executare silită Legea nr. 1/2005, art. 6 alin. (1) lit. e) Rezoluţiune Despăgubire Liberul acces la justiţie Facilităţi acordate întreprinderilor mijlocii Legea nr. 31/1190, art. 73 alin. 1 şi 2 Relaţii internaţionale Legea nr. 428/2002 Legea nr. 31/1990, art. 79 Contract de vânzare-cumpărare Drept. Jurisprudenţă Codul civil, art. 966-968 Capital. Fonduri pentru producţie materială Codul civil, art. 1179 Proprietate publică Cursuri universitare IFR Economie Publicații EUTB Dreptul transporturilor Încetarea de drept a contractului de muncă Prescripţia dreptului Drept comercial internaţional Legea nr. 85/2006, art. 138, art. 141 alin. (1) Legea nr. 351/2004 Dizolvarea societăţii Legea nr. 31/1990, art. 75 Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Comemorări Acţiune în anulare Cooperare economică internaţională Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Constatarea nulităţii absolute Decretul nr. 167/1958, art. 8 Codul civil, art. 969 Delimitarea garanţiei independente Drept financiar Legea nr. 137/2002, art. 39 Legea nr. 26/1990, art. 5 alin. (1) Franţa Contracte de drept civil care au un caracter comercial Suspendare Legea nr. 314/2001 Comerţ exterior. Comerţ internaţional Abuz de minoritate Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Finanţe internaţionale Decretul nr. 167/1958, art. 11 alin. (3) Fiscalitate Dicţionar englez-francez Codul civil, art. 970 Contract de credit bancar Plata compensatorie Codul muncii, art. 43 Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Drept de proprietate Garanţi Legea nr. 190/2004 Autorizarea prealabilă Procedura reorganizării judiciare Codul fiscal, art. 136 Contract de distribuţie Legea nr. 31/1990, art. 132 Dividende Decizia nr. 1416 din 13 mai 2009 Termen de prescripţie Creanţe Finanţe Calitate procesuală activă Natura contractului Sancţiuni Codul civil, art. 975 Decretul nr. 167/1958 Codul de procedură civilă, art. 68 Legea nr. 31 /1990, art. 67 alin. (2) Legea nr. 31/1990, art. 196 Arbitrajul comercial Decizia nr. 1609 din 26 mai 2009 Obligaţii (Drept civil) Contract sinalagmatic Codul comercial, art. 375 alin. (3) Legea nr. 31/1990, art. 197 alin. (3) Publicații EUP Suspendarea acţiunilor Europa Legea nr. 509/2002, art. 1 alin. (2) Oferta publică de cumpărare Capital social Transport. Circulaţie Drepturile acţionarilor România Nediscriminare Tacita relocaţiune Confidenţialitate Obligaţiile comerciantului Vicii Publicații digitale Codul civil, art. 1073-1090 Asigurare Legea nr. 137/2002, art. 12 alin. (5) Drept Căsătorie Contract de comision Societate pe acţiuni Acţiune în anularea hotărârii Legea nr. 31/1990, art. 222 Creanţă Insolvenţă comercială Clauze contractuale Remuneraţie Infracţiuni Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Jurisprudenţă Contracte de comerţ internaţional Suspendarea executării hotărârii Codul de procedură civilă, art. 137 alin. (1) Acces liber la justiţie Codul de procedură civilă, art. 372 Tratat Decretul nr. 167/1958, art. 7 alin. (3) Reziliere Dedicaţie şi autograful autorului Legea nr. 31/1990 art. 226 alin. (2)-(3) Mărci comerciale Legea nr. 31/1990, art. 101 alin. (1), (2) Drept penal Atribuţiile judecătorilor Bunuri Curs universitar Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei Obligaţii Contract de asociere Legea nr. 85/2006, republicată, art. 16 alin. (1) Clauză penală Societate cooperativă Afaceri Insolvenţă Lichidator H.G. nr. 995/2005 Piaţă de capital Solidaritate pasivă Legea nr. 31/1990, art. 132 alin. (3) Bancă domiciliatară Contract de garanţie imobiliară Dreptul la dividende al acţionarului Drept internaţional Legea nr. 31/1990, art. 102 O.U.G. nr. 64/2005 Constatarea nulităţii Dicţionar francez-englez Drept procesual civil Legea nr. 31/1990, art. 72 Garanţie Procedura de judecată Acte juridice frauduloase Dobândirea ilicită a averii Bunurile soţilor H.G. nr. 391/1995 Certificatul de atestare a dreptului de proprietate Legea nr. 31/1990 art. 226 alin. (1) lit. c) Comerţ interior. Comerţ indigen Legea nr. 31/1990, art. 197 Publicații digitizate Contracte comerciale Codul de procedură civilă, art. 331 Legea nr. 1/2005, art. 31 Codul de procedură civilă, art. 67 Cuantum Oferte publice internaţionale Drepturile administratorului Concurenţă Legea nr. 31/1990, art. 117 alin. (6) Codul civil, art. 1536 Codul civil, art. 1020-1021 Obligaţii comerciale Relaţii economice internaţionale Legea nr. 31/1990, art. 48 Decretul nr. 167/1958, art. 5 Codul civil, art. 1362 Contract de leasing imobiliar Dreptul afacerilor Bibliografie master FSED - Management Contabil și Informatică de Gestiune Codul civil, art. 1513 Integrare economică O.U.G. nr. 51/1998, art. 13 alin. (5) Contract de mandat Cauţiune Codul de procedură civilă Spaţiu comercial Codul familiei Suspendarea judecăţii Legea nr. 85/2006, art. 36 Contract de locaţiune Legea nr. 193/2000, art. 4 Tipologia de garanţie Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Garanţia independentă Contract de închiriere Cererea şi oferta de capital Bilet de ordin neexecutat Acţiune pauliană Legea nr. 31/1990, art. 137 alin. (3) Reorganizare judiciară şi faliment Instanţă competentă Legea nr. 31/1990, art. 67 Repartizarea dividendelor Procedură în caz de faliment O.G. nr. 32/1997 Codul familiei, art. 129 alin. (1)-(3) Legislaţie comentată Prescripţia dreptului la acţiune Răspundere contractuală O.U.G. nr. 51/1998 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Principiile contradictorialităţii Decretul nr. 167/1958, art. 1 alin. (2) Legea nr. 99/1999 Legea nr. 31/1990, art. 136 Comerţ. Piaţă Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Codul comercial, art. 1 Dreptul muncii Anularea garanţiei Litigii comerciale Faliment Expertiză Codul de procedură civilă, art. 379 Radiere Carte veche < 1900 Codul civil, art. 1144 Drepturile consumatorului Măsuri asigurătorii Executare abuzivă Garanţii reale mobiliare Nulitatea absolută Lichidator judiciar Societate comercială pe acţiuni Legea nr. 10/1995, art. 13, art. 21 Codul civil, art. 1329 Cesionarea pachetului de acţiuni Drepturile lichidatorului Regulament de transport Legea nr. 136/1995, art. 28 Competenţă teritorială Vânzare la licitaţie Răspundere limitată O.U.G. nr. 95/2003, art. 3 Actualizarea preţului Drept în general Acţiuni pe piaţa de capital Procedura insolvenţei Prezumţia de solidaritate Constitiţionalitatea legilor Decizia nr. 1217 din 8 aprilie 2009 Garanţia reală mobiliară Dreptul familiei Garanţie bancară Dreptul la apărare Carte veche Contract de leasing Decretul 167/1958 Stoparea calcului dobânzilor Impozite Codul civil, art. 948 pct. 2 Definiţia garanţiei independente Lipsa capacităţii de folosinţă Contract de societate Decizia nr. 1148 din 3 aprilie 2009 Decretul nr. 167/1958, art. 3 Clauza leonină Codul de procedură civilă, art. 304 pct. 3 şi 9 Dobândirea Taxe arbitrale Legea nr. 64/1995, art. 97 Proprietate Legea nr. 31/1990, art. 123 Codul familiei, art. 30 Finanţe publice. Legislaţie financiară Codul comercial, art. 374 Cauţiune reală O.U.G. nr. 95/2003, art. 6 Titlu de proprietate Legea nr. 31/1990, art. 218 Procedură judiciară Comercianţi Drept civil Contract de brokeraj Drept administrativ Privatizarea societăţilor Dizolvare prin faliment Legea nr. 31/1990, art. 143 Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Nulitate Principiul neretroactivităţii legii Confiscare Nulitatea gajului comercial Protecţia proprietăţii Vicii ascunse Legea nr. 31/1990, art. 46 Comunicări Contract de concesiune Tranzacţiile cu valori mobiliare Codul civil, art. 1113 Drept fundamental Sancţiune aplicabilă Legea nr. 31/1190, art. 192 Legea nr. 31/1990, art. 55 Competenţa teritorială Legislaţie comercială Codul civil Uniunea Europeană Acţiune în anularea hotărârii arbitrale Accident de circulaţie Drept fiscal Societăţi comerciale Contract de asigurări Contract de prestări servicii Instrumente de plată Drepturile omului Codul civil, art. 1110 Contract de cesiune Contract de credit Legea nr. 31/1990, art. 98 alin. (2) Legea nr. 509/2002, art. 5 Legea nr. 64/1995, art. 11 Declanşarea procedurii Coproprietate Decretul 167/1958, art. 7 Codul civil, art. 1000, alin. (1) Legea nr. 64/1995, art. 7 Decretul nr. 167/1958, art. 3 alin. (1) Facilităţi acordate întreprinderilor mici Legea nr. 31/1990, art. 125 Legea nr. 31/1990, art. 222 alin. (1) lit. a) Sancţiunea nulităţii Societate cooperatistă Dobânzi Daune Integrare europeană Credit bancar Doctrină Dreptul comerţului internaţional Rambursare Drept civil. Drept privat Codul fiscal, art. 42 alin. (1)-(2) Criterii de delimitare a tipologiei Legea nr. 64/1995, art. 10
Vă rugăm să schimbaţi parola