Biblioteca Universității din Pitești

Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie

Subiect Tematic: Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
Lucrări: 173 lucrari in 219 publicatii in 7 limbi
Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Umanistice : Nr. 4 de: Universitatea de Stat din Moldova (Text tipărit)
Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Umanistice de: Universitatea de Stat din Moldova (Text tipărit)
Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Umanistice : Nr. 4 de: Universitatea de Stat din Moldova (Text tipărit)
Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Umanistice de: Universitatea de Stat din Moldova (Text tipărit)
Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Umanistice de: Universitatea de Stat din Moldova (Text tipărit)
Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Umanistice : Nr. 10 de: Universitatea de Stat din Moldova (Text tipărit)
Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Umanistice de: Universitatea de Stat din Moldova (Text tipărit)
Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Umanistice : Nr. 4 de: Universitatea de Stat din Moldova (Text tipărit)
Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Umanistice : Nr. 10 de: Universitatea de Stat din Moldova (Text tipărit)
Subiecte
Limba greacă veche Sec. 16 Normă lingvistică în discurs religios Manual universitar Filologie Analiză gramaticală Legile vieţii spirituale Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Text biblic Antichitate Studii şi ştiinţe auxiliare ale filologiei Cultură Educaţie artistică. Dezvoltarea aptitudinilor creatoare Lingvistică. Limbi Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Etnologie Umanistică. Ştiinţe umane în general Teze de doctorat digitale (loading) Originea romînilor, carte Analiză retorico-pragmatică Naratologie divină Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Istorie Cuvinte vii, tipăritură Retorica smereniei Academia Română Hermeneutică (Literatură) Literatură română Limba română veche Limba franceză Istoria cărţii româneşti Filosofie Limbi romanice Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Limba engleză Polemică Teză de doctorat Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Limba şi literatura română Limba spaniolă Critică literară. Studii literare Retorică. Folosirea efectivă a limbii Concepte şi legi generale Filologie romanică Literatură spaniolă Limba latină Perifraze Retorică divină Publicații periodice digitizate Gramatică, carte Artă. Recreere. Divertisment. Sport Fizică Surse ale lingvisticii şi filologiei. Colecţii de texte Carte veche < 1900 Contribuţii la stabilirea repartiţiei dialectale a dacoromânei Lingvistică evolutivă Lingvistică Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Lingvistică şi limbi Teoria câmpurilor lexicale Vechiul Testament Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Intensificarea contradicţiilor. Legile intensificării prin contrast. Dialectică. Dialectica reală Lucrări de referinţă Limbă. Lingvistică. Literatură Limba română Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, carte Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Filosofia culturii Dedicaţie şi autograf Literatură Dicţionar de mecanică Biblia de la 1688 Publicaţii periodice Limba germană Carte 1901-1930 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Semiotică literară Antichităţi Domeniul de doctorat: Filologie Filosofie germană Metalimbaj Filosofia spiritului. Metafizica vieţii spirituale Ştiinţe Filologice Literatură română şi universală Estetică (obiectivă şi subiectivă) Cercetări ştiinţifice Istoria limbii române Retorică Ştiinţe umaniste Articole digitizate Publicaţii periodice şi seriale
Vă rugăm să schimbaţi parola