Biblioteca Universității din Pitești

Executare silită

Subiect Tematic: Executare silită
Lucrări: 275 lucrari in 275 publicatii in 1 limbi
Executarea silită a părţilor sociale de: Ionaş Sălăgean, Monica (Text tipărit)
Revista Română de Executare Silită : 2020/Nr. 3 = La revue roumaine d'exécution forcée = The Romanian Journal of Compulsory Execution de: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Ghid practic de executare silită : Explicaţii, cereri, formulare de: Gârbuleţ, Ioan; Stoica, Adrian, jurist (Text tipărit)
Revista Română de Executare Silită : 2020/Nr. 2 = La revue roumaine d'exécution forcée = The Romanian Journal of Compulsory Execution de: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Drept civil Proprietate intelectuală Drept Drept administrativ Drept penal. Infracţiuni penale Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Drept comunitar Expertiză Drept comercial Drept procesual civil Procedură civilă Impozite Drept internaţional privat Curtea Europeană a Drepturilor Omului Procedură judiciară Curtea Constituţională Drept comun Decizie judecătorească Executare silită Executarea sentinţei Procedură arbitrală. Arbitraj Discriminare Servicii financiare Doctrină Creanţe Acte notariale Creditori Drept de proprietate Proprietate privată Fonduri structurale Practică judiciară Extrase din deciziile Curţii Constituţionale Drept financiar şi fiscal Dreptul la un proces echitabil Acces liber la justiţie Egalitate în drepturi Prescripţia dreptului de creanţă Sancţiuni Funcţionar public Urmărire penală Accesul liber la justiţie Plata cauţiunii Prejudiciu Act administrativ Drept adminsitrativ Suspendare Titlu executoriu Acte administrative fiscale Acte de executare O.G. nr. 2/2001, art. 37 Acte introductive de instanţă Proceduri civile Competenţă teritorială Suspendarea executării Imobile confiscate Acţiuni în anulare Acţiuni în realizarea executării Procedura insolvenţei Cauţiune Suspendarea executării silite Codul de procedură civilă Natura juridică a amânării executării silite Amenzi judiciare Încuviinţarea executării silite Anularea executării silite Noul Cod de procedură civilă Executarea obligaţiilor de plată Antecontract Somaţie de plată Propunere de lege ferenda Principiul teritorialităţii Minori Culpă Instanţă competentă Comunicarea actelor de procedură Intervenţia terţilor creditori Cheltuieli de executare Insolvenţă Autoritatea de lucru judecat Legea nr. 58/1934 Creditor Bunuri mobile Obligaţia de plată Taxa judiciară de timbru Comisia superioară de disciplină Contestaţie la executare Competenţă materială Cesiune de creanţă Ordonanţă preşedinţială Clauze abuzive Principiul legalităţii Legea nr. 219/2005 Legea nr. 230/2007 Banca de Export Import a României Contract de locaţiune Acte extrajudiciare Acte judiciare Nulitatea absolută Ipotecă convenţională Indisponibilizarea bunului Sechestru Creanţe bugetare Executor judecătoresc Conflict procedural Procedura imobiliară indirectă Acordul de mediere Regim juridic Contract de credit Creanţe fiscale Publicitatea activităţii de executare silită Executarea pedepselor Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor Consumator Contenciosul administrativ Contestaţia la executare Codul de procedură fiscală Contestaţie Codul de procedură civilă, art. 373 alin. (2) Contract de credit bancar Penalităţi de întârziere Licitaţie publică Organ fiscal Litigii Faliment Prescripţia extinctivă Obligaţia legală a executorului bancar Culpa creditorului Dreptul de urmărire dintre debitorii solidari Principiul disponibilităţii în faza executării silite Recursul în interesul legii Jurisdicţie constituţională Prejudiciu moral Instanţă de executare Protecţia drepturilor copilului Cartea funciară Executori bancari Procedură notarială Înscrisul pe suport informatic Hotărâri arbitrale străine Procedură arbitrală Fonduri europene Rolul activ al judecătorului Executarea silită fiscală Suspendare provizorie Moştenitori minori Hotărâre judecătorească străină Decesul debitorului Codul de procedură civilă, art. 404 alin. (1) Codul de procedură civilă, art. 404 alin. (3) Executarea sechestrului asigurător Executarea silită a bunurilor Executarea amenzii contravenţionale Autoritatea părintească Drepturi procesuale Obligaţii fiscale Procedură de executare Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. ţ) Decizia nr. 458/2009 Adjudecare Creanţă Exonerare Libera circulaţie Noţiunea de instanţă Respingerea cererii privind trimiterea preliminară Autentificarea notarului public Executarea hotărârii judecătoreşti Procedura de mediere Principiul bicameralismului Termenul de prescripţie Natura juridică a executării silite Despăgubiri pentru bunuri Credite fiscale Executoriu Anularea executării Dreptul consumului Măsuri privative de libertate Intabulare Răspunderea patrimonială Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate Desfiinţarea construcţiilor nelegal realizate Prescripţia dreptului Prescripţia răspunderii penale Prestaţie compensatorie Autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene Derogare de la procedura comună Colectarea creanţelor Contestaţia la executare silită Principii etice Proceduri administrative Masa succesorală Prolegomena Proceduri de executare silită Procedura executării silite Răspundere contractuală Recuperarea creanţelor Respectarea vieţii private Creditor fiscal Titlu executoriu european Actele executorului judecătoresc Executarea prestaţiilor Exercitarea profesiei de executor judecătoresc OHADA (L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) Responsabilitatea statului Suspendarea provizorie Procedură necontencioasă Rolul forţei publice Sechestrarea unui autoturism Contestaţia în anulare şi revizuire Procedură contencioasă Transfer al dreptului de proprietate asupra acţiunilor Suspendare de drept Abuzul de drept procesual Norme de procedură civilă Urmărire silită Validare poprire Terţul poprit Principiul etichetei Valori etice Principiul dreptului la apărare Ombudsman-ul Contencios administrativ Ilicit contravenţional Clauzele de preempţiune Procedura de executare silită Supremaţia dreptului Uniunii Europene Publicații digitizate Articole digitizate Publicații EUP Concilierea fiscală Codul de procedură civilă, art. 909
Vă rugăm să schimbaţi parola