Biblioteca Universității din Pitești

Discriminare

Subiect Tematic: Discriminare
Lucrări: 101 lucrari in 101 publicatii in 2 limbi
Feminist concerns in Rachel Crothers' drama de: Pioariu, Rodica (Text tipărit)
Recentele modificări ale Codului muncii privind discriminarea în muncă de: Barbu, Vlad, jurist; Lucian, Gheorghe (Text tipărit)
Subiecte
Salarizarea magistraţilor Libertatea cultelor Prevenirea discriminării HIV/SIDA Management Excluziune Cumul pensiei cu salariu Executare silită Alegeri parlamentare parţiale Reorganizare instituţională Abuz în serviciu Încetarea contractului de muncă Negocierea individuală a salariului Violenţa în familie Plata contribuţiilor patronale Discriminarea de gen Egalitate în drepturi Neutralitate pozitivă Admitere excepţie de neconstituţionalitate Hărţuire sexuală Convenţia EDO - art. 6 Imigranţi Sarcini fiscale Indemnizaţie Negociere Norme juridice Abuzul emoţional Impozit pe salariu Răspunderea contravenţională Abuz de autoritate Candidaţi independenţi Tipuri de discriminare Autorităţi publice Libera circulaţie Concediere ilegală Drept public. Drept constituţional Agresiune verbală Constituţionalitate Sancţiune civilă Asigurări sociale Funcţionari publici Servicii sociale Muncă decentă Dreptul Uniunii Europene Sancţiuni contravenţionale Exercitarea drepturilor Sancţionare Limitele libertăţii de sindicalizare Apărarea drepturilor omului Combaterea violenţei în familie Rusificare Etică Control judecătoresc Capital social Interdicţia cumulării pensiei Nediscriminare Circumstanţe Creanţe bugetare Confidenţialitate Forţă de muncă Dreptul la liberă circulaţie Omisiune legislativă Sistem public de pensii Viaţă privată Plagiat Organe de specialitate din subordinea Guvernului sau a ministerelor Pensii Magistraţi Parlamentul European Discriminare Principiul egalităţii Vârstă legală de pensionare Egalitate de tratament Directiva 75/11/CEE Remuneraţie CEDO Stereotip Instigare Hărţuire Solvabilitate Regimul juridic al cultelor Principiul nediscriminării Incriminarea faptei de abuz în serviciu Prejudecăţi Alegeri prezidenţiale Titularizare Fonduri europene Compensaţie Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminărilor Răspundere disciplinară Patriotism Egalitatea cetăţenilor în drepturi Act administrativ Control de constituţionalitate Rata inflaţiei Educaţia interculturală Legea organică Egalitatea în drepturi Sterotipizarea Profesia contabilă Cheltuieli de judecată Femei dramaturgiste Sancţionarea discriminării Cauza Ioan Moldovan împotriva României Democraţie constituţională Eurobarometru special Remunerare Non discriminare Principiul proporţionalităţii Exercitarea dreptului Hărţuire morală Autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene Analiză secundară Suspendarea judecăţii Folosirea căilor de atac Incriminare Libertatea de circulaţie a lucrătorilor Schimbarea paradigmei sociale Dreptul penal francez Diminuarea cheltuielilor de personal Legea nr. 146/1997, art. 20 alin. (1) Prevenţia socială Exces de putere Criteriile de concendiere minimale Proporţionalitate degresivă Drepturi salariale Serviciul militar Răspunderea cicilă delictuală pentru fapta proprie Pedeapsă privată de libertate Contract colectiv de muncă Educaţie interculturală Concediere Fapte de discriminare Înfăptuirea justiţiei Convenţia EDO - art. 14 Principiul interdicţiei restrângerii unor drepturi sau libertăţi Represiune Combaterea discriminării Drepturi băneşti Titlu executoriu Principiul securităţii juridice Concediul parental - militari Regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale Răspunderea civilă delictuală Utilitate publică Mobbing Gradul de jurisdicţie Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Culte religioase Daune morale Emanciparea femeii Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale Legea nr. 146/1997, art. 18 Înşelăciune Protecţie Rechizitoriu Drepturile cetăţenilor Derogare de la procedura comună Drepturi cetăţeneşti. Drepturi civile. Stat şi individ Competenţă materială Regim concordatar Răspundere penală Drept administrativ Persoane private de libertate Infracţiune de abuz în serviciu Funcţionar public Libertatea dreptului la muncă Minori Litigiul judiciar Literatură Principiul egalităţii de remunerare Dreptul de a fi ales Cauza Eugen Iorga împotriva României Procedura în faţa Curţii Constituţionale Principiul egalităţii în drepturi Drepturile omului Autonomie Pensie Educaţia incluzivă Principiul constituţional Încetarea raporturilor de muncă Feminism american Săvârşirea infracţiunii Regimuri patrimoniale Decizia Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie nr. 13/2017 Convenţia EDO - art. 8 Cauze civile şi comerciale Doctrină Psihosociologie Curtea Europeană a Drepturilor Omului Autoplagiat Articole digitizate Conflicte individuale de muncă Principiul securităţii raporturilor juridice Copilul de etnie romă Directiva 2000/78/CE
Vă rugăm să schimbaţi parola